Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie


Nagłówek

Aktualności

Ogłoszenie o zakończeniu naboru wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w ramach środków Funduszu Pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie informuję, iż został zakończony I nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w ramach środków Funduszu Pracy.

Targi Pracy i Edukacji - Żuromin 2017

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W TARGACH PRACY I EDUKACJI W ŻUROMINIE   25 kwietnia 2017 roku odbędzie się kolejna edycja Targów Pracy i Edukacji. Zapraszamy w godz. 10:00 do 13:00 do Hali Sportowej Liceum Ogólnokształcącego w Żurominie przy ulicy Wyzwolenia 61. Organizatorami targów są Starostwo Powiatowe i Powiatowy Urząd...

Program Specjalny "Wybierz aktywność" realizowany w 2017 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Żurominie

  Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie   W okresie od miesiąca  marca 2017r. do miesiąca  grudnia 2017 realizuje program specjalny pod nazwą:   „Wybierz aktywność"       Celem głównym programu jest   podniesienie poziomu aktywności zawodowej i zdolności do podjęcia i utrzymania zatrudnienia wśród 20...

Nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej

OGŁOSZENIE Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie ogłasza II nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej.   Wniosek o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej zostanie uwzględniony, w przypadku gdy bezrobotny spełni warunki określone w: - Rozporządzeniu Ministra Pracy i...

Aktywni i przedsiębiorczy - spotkanie Żuromin 02.03 – 03.03.2017 r.

W dniach od 02.03. – 03.03.2017 r. w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Żurominie odbyły się warsztaty zorganizowane przez Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy – Lokalna Grupa Działania, Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie  i Filię WUP w Ciechanowie dla bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i innych osób zainteresowanych...

Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Żurominie nr 2/2017

  Termin posiedzenia: 6 marca 2017 r.   Porządek obrad: Propozycja zmiany w planie wydatków Funduszu Pracy na programy promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w powiecie przyznanych na 2017 r. przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Podsumowanie realizowanego przez...

Nabór wniosków o przyznanie środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy

OGŁOSZENIE O  I NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA KSZTAŁCENIE USTAWICZNE PRACOWNIKÓW I PRACODAWCY   Zgodnie z Ustawą z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U.  z 2016 r. poz. 645, ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra...

Warsztaty dla przedsiębiorczych

Warsztaty dla przedsiębiorczych Bezrobotni, nieaktywni zawodowo i inne osoby zainteresowane uruchomieniem działalności gospodarczej - mieszkańcy powiatu żuromińskiego mogą wziąć udział w bezpłatnych warsztatach zorganizowanych przez Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy – Lokalna Grupa Działania, Powiatowy Urząd...

Nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osób bezrobotnych do 30 roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie ogłasza nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osób bezrobotnych do 30 roku życia Termin naboru wniosków: od dnia 23.01.2017 r. do wykorzystania środków finansowych zaplanowanych na realizację w/w zadania w ramach Funduszu Pracy. Wnioski o przyznanie bonu na...

Nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie w ramach PO WER na lata 2014-2020

OGŁOSZENIE   Powiatowy Urząd Pracy w  Żurominie W związku z realizacją w okresie od 01.01.2016r. do 31.12.2017r. projektu:   „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie żuromińskim (II)"   współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,...

Wyświetlanie 81 - 90 z 116 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę