Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie


Nagłówek

Aktualności

Informacja w sprawie naboru wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie informuje, że do odwołania wstrzymuje przyjmowanie wniosków w sprawie przyznania środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Żurominie nr 4/2017

Termin posiedzenia: 4 lipca 2017 r.   Porządek obrad: Propozycja zmiany w planie wydatków Funduszu Pracy na programy promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w powiecie przyznanych na 2017 r. przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Rola instrumentów rynku pracy...

Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie rozpoczyna w ramach projektu RPO WM - III nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej

  W związku z realizacją projektu skierowanego do osób bezrobotnych w wieku 30 lat i powyżej, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznegow ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej VIII Rozwój rynku pracy,...

Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie rozpoczyna w ramach projektu PO WER - III nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej

W związku z realizacją w okresie od 01.01.2016r. do 31.12.2017r. projektu: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie żuromińskim (II)"  współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Osi Priorytetowej I ...

Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie ogłasza III nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Wniosek o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej zostanie uwzględniony, w przypadku gdy bezrobotny spełni warunki określone w: - Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska...

Informacja o zwolnieniu z podatku dochodowego stypendiów

Niniejszym informuję, że w dniu 29.04.2017r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 26 kwietnia 2017r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od stypendiów otrzymanych na podstawie przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U poz. 864)....

Informacja o szkoleniu pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w dniu 28 czerwca 2017 r.

W dniu 28 czerwca 2017 r. (tj. środa) pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Żurominie będą uczestniczyli w szkoleniu z zakresu nowelizacji Kodeksu Postępowania Administracyjnego.   W związku z powyższym interesanci będą przyjmowani w pokoju nr 6, 9 i 11 w godz. 7.30 – 14.00. Za utrudnienia przepraszamy. ...

II Nabór wniosków o przyznanie środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy

OGŁOSZENIE O  II NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA KSZTAŁCENIE USTAWICZNE PRACOWNIKÓW I PRACODAWCY   Zgodnie z Ustawą z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U.  z 2016 r. poz. 645, ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Pracy i...

Trwa nabór wniosków o przyzanie środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach PO WER

  OGŁOSZENIE Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie   W związku z realizacją w okresie od 01.01.2016r. do 31.12.2017r. projektu: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie żuromińskim (II)" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu...

Trwa nabór wniosków o przyzanie środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach RPO WM

OGŁOSZENIE   W związku z realizacją projektu skierowanego do osób bezrobotnych w wieku 30 lat i powyżej, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej VIII...

Wyświetlanie 81 - 90 z 133 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę