Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie


VI NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA KSZTAŁCENIE USTAWICZNE PRACOWNIKÓW I PRACODAWCY

OGŁOSZENIE O  VI NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA KSZTAŁCENIE USTAWICZNE PRACOWNIKÓW I PRACODAWCY   Zgodnie z Ustawą z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U.  z 2017 r. poz. 1065) oraz Rozporządzeniem Ministra...

V NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA KSZTAŁCENIE USTAWICZNE PRACOWNIKÓW I PRACODAWCY

OGŁOSZENIE O  V NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA KSZTAŁCENIE USTAWICZNE PRACOWNIKÓW I PRACODAWCY     Zgodnie z Ustawą z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U.  z 2017 r. poz. 1065) oraz Rozporządzeniem...

Trwa nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej

  Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie informuje, iż nadal trwa nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej   Nabór wniosków realizowany jest w ramach projektu skierowanego do osób bezrobotnych w wieku 30 lat i powyżej, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków...

Ogłoszenie o zakończeniu III naboru wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w ramach RPO WM

Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie informuje, iż został zakończony III nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w ramach projektu pod nazwą:     „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie żuromińskim (II)"   który...

Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie ogłasza III nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy na 1 stanowisko pracy w ramach RPO WM

Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie ogłasza III nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy na 1 stanowisko pracy w ramach projektu pod nazwą:     „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie żuromińskim (II)"   który jest...

Nabór osób bezrobotnych na szkolenie grupowe w ramach PO WER

OGŁOSZENIE   W związku z realizacją  w okresie od 01.01.2016r. do 31.12.2017r. projektu:   „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie żuromińskim (II)"   który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach...

Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osób do 30 roku życia

   Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie ogłasza nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osób bezrobotnych do 30 roku życia   Termin naboru wniosków: od 17.08.2017 r. do wyczerpania limitu środków. Wnioski o przyznanie bonu na zasiedlenie można pobrać :  - w siedzibie Powiatowego...

IV NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA KSZTAŁCENIE USTAWICZNE PRACOWNIKÓW I PRACODAWCY

OGŁOSZENIE O  IV NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA KSZTAŁCENIE USTAWICZNE PRACOWNIKÓW I PRACODAWCY     Zgodnie z Ustawą z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U.  z 2017 r. poz. 1065) oraz Rozporządzeniem Ministra...

Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osób do 30 roku życia w ramach projektu PO WER

OGŁOSZENIE Powiatowy Urząd Pracy w  Żurominie W związku z realizacją w okresie od 01.01.2016r. do 31.12.2017r. projektu:   „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie żuromińskim (II)"   współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu...

Informacja o prowadzonych robotach drogowych w obrębie Powiatowego Urzędu Pracy

W związku z prowadzonymi robotami drogowymi w obrębie Powiatowego Urzędu Pracy oraz przy skrzyżowaniu nowobudowanej drogi z ulicy Lidzbarskiej do ulicy Wyzwolenia informuję, iż roboty drogowe będą trwały planowo do końca września 2017 r.    Projekt budowy drogi przewiduje w zależności od etapu robót, dostęp...

Wyświetlanie 1 - 10 z 76 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Terminy wypłat

7,1%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu lipca 2017r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 25.324,20 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie

09-300 Żuromin, ul. Lidzbarska 27A

woj. mazowieckie

tel.: (23) 6573163, 6574106, 6574049

fax: (23) 6573163 wew. 34

 Godziny pracy: 7.30 - 15.30 
Godziny przyjmowania interesantów: 7.30 - 14.00

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę