Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie


Aktualności

Wznowienie naboru wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie informuje, iż : wznawia nabory wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach Funduszu Pracy, POWER II oraz RPO WM ogłoszone w dniu 30.06.2017 r.   Jednocześnie informujemy, iż w związku z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki...

Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie ogłasza nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie

   Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie ogłasza nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osób bezrobotnych do 30 roku życia Termin naboru wniosków: od 10.07.2017 r. do 21.07.2017 r. Wnioski o przyznanie bonu na zasiedlenie można pobrać :  - w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w...

Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie ogłasza nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie w ramach PO WER

Powiatowy Urząd Pracy w  Żurominie W związku z realizacją w okresie od 01.01.2016r. do 31.12.2017r. projektu:   „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie żuromińskim (II)"   współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu...

Informacja w sprawie naboru wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie informuje, że do odwołania wstrzymuje przyjmowanie wniosków w sprawie przyznania środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Żurominie nr 4/2017

Termin posiedzenia: 4 lipca 2017 r.   Porządek obrad: Propozycja zmiany w planie wydatków Funduszu Pracy na programy promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w powiecie przyznanych na 2017 r. przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Rola instrumentów rynku pracy...

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

Terminy wypłat

7,4%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu maja 2017r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 26.121,30 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie

09-300 Żuromin, ul. Lidzbarska 27A

woj. mazowieckie

tel.: (23) 6573163, 6574106, 6574049

fax: (23) 6573163 wew. 34

 Godziny pracy: 7.30 - 15.30 
Godziny przyjmowania interesantów: 7.30 - 14.00

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę