Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie


Aktywni i przedsiębiorczy - spotkanie Żuromin 02.03 – 03.03.2017 r.

W dniach od 02.03. – 03.03.2017 r. w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Żurominie odbyły się warsztaty zorganizowane przez Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy – Lokalna Grupa Działania, Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie  i Filię WUP w Ciechanowie dla bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i innych osób zainteresowanych...

Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Żurominie nr 2/2017

  Termin posiedzenia: 6 marca 2017 r.   Porządek obrad: Propozycja zmiany w planie wydatków Funduszu Pracy na programy promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w powiecie przyznanych na 2017 r. przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Podsumowanie realizowanego przez...

Nabór wniosków o przyznanie środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy

OGŁOSZENIE O  I NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA KSZTAŁCENIE USTAWICZNE PRACOWNIKÓW I PRACODAWCY   Zgodnie z Ustawą z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U.  z 2016 r. poz. 645, ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra...

Warsztaty dla przedsiębiorczych

Warsztaty dla przedsiębiorczych Bezrobotni, nieaktywni zawodowo i inne osoby zainteresowane uruchomieniem działalności gospodarczej - mieszkańcy powiatu żuromińskiego mogą wziąć udział w bezpłatnych warsztatach zorganizowanych przez Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy – Lokalna Grupa Działania, Powiatowy Urząd...

Nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osób bezrobotnych do 30 roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie ogłasza nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osób bezrobotnych do 30 roku życia Termin naboru wniosków: od dnia 23.01.2017 r. do wykorzystania środków finansowych zaplanowanych na realizację w/w zadania w ramach Funduszu Pracy. Wnioski o przyznanie bonu na...

Nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie w ramach PO WER na lata 2014-2020

OGŁOSZENIE   Powiatowy Urząd Pracy w  Żurominie W związku z realizacją w okresie od 01.01.2016r. do 31.12.2017r. projektu:   „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie żuromińskim (II)"   współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,...

Nabór wniosków o organizację staży w ramach PO WER na lata 2014-2020

Powiatowy Urząd Pracy w  Żurominie W związku z realizacją w okresie od 01.01.2016r. do 31.12.2017r. projektu: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie żuromińskim (II)"   współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza...

Nabór wniosków o organizowanie prac interwencyjnych w ramach RPO WM na lata 2014-2020

W związku z realizacją  w okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2018r. projektu „Aktywizacja osób  w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie żuromińskim (II)"    współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego...

Nabór wniosków o organizację staży w ramach RPO WM na lata 2014-2020

  W związku z realizacją  w okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2018r. projektu „Aktywizacja osób  w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie żuromińskim (II)"    współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu...

Nabór wniosków o skierowanie na szkolenie indywidualne w ramach RPO WM

  W związku z realizacją  w okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2018r. projektu „Aktywizacja osób  w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie żuromińskim (II)" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego...

Wyświetlanie 111 - 120 z 142 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Terminy wypłat

5,8%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu sierpnia 2018r.

Statystyki i analiza
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.126,48 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie

09-300 Żuromin, ul. Lidzbarska 27A

woj. mazowieckie

tel.: (23) 6573163, 6574106, 6574049

fax: (23) 6573163 wew. 34

 Godziny pracy: 7.30 - 15.30 
Godziny przyjmowania interesantów: 7.30 - 14.00

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę