Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie


Ogłoszenie o zakończeniu naboru wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w ramach środków Funduszu Pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie informuje, iż został zakończony II nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w ramach środków Funduszu Pracy na utworzenie jednego stanowiska pracy. ...

Nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w ramach środków Funduszu Pracy na utworzenie jednego stanowiska pracy

OGŁOSZENIE   Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie ogłasza nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego ramach środków Funduszu Pracy na utworzenie 1 stanowiska pracy.   Wniosek o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy...

Targi Pracy i Edukacji - Żuromin 2017 - podsumowanie

PODSUMOWANIE TARGÓW PRACY I EDUKACJI 25 kwietnia 2017 w Hali Sortowej przy Liceum Ogólnokształcącym w Żurominie odbyły się XV Targi Pracy i Edukacji. Organizatorami spotkania byli Starostwo Powiatowe oraz Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie. Targi Pracy i Edukacji to cykliczny projekt, który każdego roku skupia wielu...

Ogłoszenie o zakończeniu naboru wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w ramach RPO WM

Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie informuję, iż został zakończony I nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w ramach projektu pod nazwą:     „ Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie żuromińskim...

Ogłoszenie o zakończeniu naboru wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w ramach środków Funduszu Pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie informuję, iż został zakończony I nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w ramach środków Funduszu Pracy.

Targi Pracy i Edukacji - Żuromin 2017

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W TARGACH PRACY I EDUKACJI W ŻUROMINIE   25 kwietnia 2017 roku odbędzie się kolejna edycja Targów Pracy i Edukacji. Zapraszamy w godz. 10:00 do 13:00 do Hali Sportowej Liceum Ogólnokształcącego w Żurominie przy ulicy Wyzwolenia 61. Organizatorami targów są Starostwo Powiatowe i Powiatowy Urząd...

Program Specjalny "Wybierz aktywność" realizowany w 2017 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Żurominie

  Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie   W okresie od miesiąca  marca 2017r. do miesiąca  grudnia 2017 realizuje program specjalny pod nazwą:   „Wybierz aktywność"       Celem głównym programu jest   podniesienie poziomu aktywności zawodowej i zdolności do...

Nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej

OGŁOSZENIE Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie ogłasza II nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej.   Wniosek o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej zostanie uwzględniony, w przypadku gdy bezrobotny spełni warunki określone w: - Rozporządzeniu Ministra Pracy i...

Aktywni i przedsiębiorczy - spotkanie Żuromin 02.03 – 03.03.2017 r.

W dniach od 02.03. – 03.03.2017 r. w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Żurominie odbyły się warsztaty zorganizowane przez Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy – Lokalna Grupa Działania, Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie  i Filię WUP w Ciechanowie dla bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i innych osób zainteresowanych...

Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Żurominie nr 2/2017

  Termin posiedzenia: 6 marca 2017 r.   Porządek obrad: Propozycja zmiany w planie wydatków Funduszu Pracy na programy promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w powiecie przyznanych na 2017 r. przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Podsumowanie realizowanego przez...

Wyświetlanie 121 - 130 z 160 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Terminy wypłat

5,7%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu listopada 2018r.

Statystyki i analiza
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.481,20 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie

09-300 Żuromin, ul. Lidzbarska 27A

woj. mazowieckie

tel.: (23) 6573163, 6574106, 6574049

fax: (23) 6573163 wew. 34

 Godziny pracy: 7.30 - 15.30 
Godziny przyjmowania interesantów: 7.30 - 14.00

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę