Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie


Nabór osób bezrobotnych na szkolenia grupowe realizowane w 2018r. w ramach PO WER na lata 2014 - 2020

www.mapadotacji.pl W związku z realizacją  w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2019r. projektu: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie żuromińskim (III)"   który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu...

Nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w ramach RPO WM

www.mapadotacji.pl Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie w związku z realizacją w okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2018r. projektu pod nazwą: „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie żuromińskim (II)" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego...

Nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w ramach PO WER

www.mapadotacji.pl Powiatowy Urząd Pracy w  Żurominie w związku z realizacją w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2019r. projektu pod nazwą : „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie żuromińskim (III)" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu...

Nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach RPO WM

www.mapadotacji.pl W związku z realizacją w okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2018r. projektu "Aktywizacja osób w wkieu 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie żuromińskim (II)" skierowanego do osób bezrobotnych w wieku 30 lat i powyżej, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego...

Nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach PO WER

  W związku z realizacją w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2019r. projektu: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie żuromińskim (III)"  współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Osi...

Nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie w ramach PO WER

OGŁOSZENIE   Powiatowy Urząd Pracy w  Żurominie W związku z realizacją w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2019r. projektu:   „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie żuromińskim (III)"   współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu...

UWAGA - ODBIÓR PIT-11 ZA 2017 ROK

W okresie od 22.01.2018 r. do 23.02.2018 r. w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Żurominie przy ul. Lidzbarskiej 27A, pok. 6 (parter) istnieje możliwość osobistego odbioru deklaracji PIT-11 oraz rocznego zestawienia składek społecznych i zdrowotnych za 2017 r. z tytułu pobierania świadczeń pieniężnych. Dokumenty...

Nabór wniosków o organizowanie prac interwencyjnych dla osób bezrobotnych do 29 roku życia w ramach projektu PO WER

www.mapadotacji.pl Powiatowy Urząd Pracy w  Żurominie w związku z realizacją w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2019r. projektu: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie żuromińskim (III)"   współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu...

Spotkanie informacyjne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Żurominie

Informacja o spotkaniu - 12 luty 2018 r. godzina 10.00

Ogłoszenie o I naborze Wniosków o przyznanie środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy

OGŁOSZENIE O  I NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA KSZTAŁCENIE USTAWICZNE PRACOWNIKÓW I PRACODAWCY   Zgodnie z Ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U.  z 2017 r. poz. 1065 ze zm.) oraz Rozporządzeniem...

Wyświetlanie 11 - 20 z 120 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Terminy wypłat

6,8%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu lutego 2018r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.100,14 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie

09-300 Żuromin, ul. Lidzbarska 27A

woj. mazowieckie

tel.: (23) 6573163, 6574106, 6574049

fax: (23) 6573163 wew. 34

 Godziny pracy: 7.30 - 15.30 
Godziny przyjmowania interesantów: 7.30 - 14.00

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę