Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie


12 listopada 2018 roku Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie jest nieczynny

Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie informuje, iż dzień 12 listopada 2018 roku jest dniem wolnym od pracy. W tym dniu PUP w Żurominie będzie nieczynny

Informujemy o trwającym naborze wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w ramach Programu Regionalnego MAZOWSZE 2018 - REZERWA

  Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie  w związku z realizacją w okresie od 28 marca 2018r. do 31 grudnia 2018r.  Programu Regionalnego „MAZOWSZE 2018 - REZERWA"   prowadzi nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w ramach w/w programu   ...

Zakończenie naboru wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie w ramach POWER

Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie informuje, iż został zakończony nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie w ramach projektu: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie żuromińskim (III)" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu...

Zakończenie naboru wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w ramach RPO WM

Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie informuje, iż został zakończony III nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w ramach projektu pod nazwą:     „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie żuromińskim (II)"   który...

Europejskie Dni Pracodawców 2018

Europejskie Dni Pracodawców 2018 9 i 12 listopada Dni Pracodawców Powiatu Ż uromi ń skiego 2018   Europejskie Dni Pracodawcy to przedsięwzięcie zainicjowane przez Sieć Europejskich Publicznych Służb Zatrudnienia na rzecz wspierania współpracy pomiędzy pracodawcami i publicznymi służbami zatrudnienia...

Nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w ramach RPO WM

Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie w związku z realizacją w okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2018r. projektu pod nazwą: „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie żuromińskim (II)"  współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w...

Nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w ramach Programu Regionalnego "MAZOWSZE 2018 - REZERWA"

Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie  w związku z realizacją w okresie od 28 marca 2018r. do 31 grudnia 2018r.  Programu Regionalnego „MAZOWSZE 2018 - REZERWA"   ogłasza I nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy na utworzenie 5 stanowisk pracy  ...

Ogłoszenie o IV naborze Wniosków o przyznanie środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy

OGŁOSZENIE O  IV NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA KSZTAŁCENIE USTAWICZNE PRACOWNIKÓW I PRACODAWCY   Zgodnie z Ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U.  z 2018r. poz. 1265 i 1149 ze zmianami) oraz Rozporządzeniem...

Nabór osób bezrobotnych na szkolenie grupowe realizowane w ramach Programu Regionalnego "Mazowsze 2018-REZERWA"

Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie w związku z realizacją w okresie od 28 marca 2018r. do 31 grudnia 2018r.   Programu Regionalnego „MAZOWSZE 2018 - REZERWA"   prowadzi nabór osób bezrobotnych na szkolenie  grupowe w zakresie:   Wizaż z elementami makijażu  - dla 10 osób bezrobotnych ...

Wyświetlanie 11 - 20 z 160 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Terminy wypłat

5,7%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu listopada 2018r.

Statystyki i analiza
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.481,20 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie

09-300 Żuromin, ul. Lidzbarska 27A

woj. mazowieckie

tel.: (23) 6573163, 6574106, 6574049

fax: (23) 6573163 wew. 34

 Godziny pracy: 7.30 - 15.30 
Godziny przyjmowania interesantów: 7.30 - 14.00

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę