Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie


Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Żurominie nr 1/2017

Termin posiedzenia: 16 stycznia 2017 r.   Porządek obrad: Polityka aktywizacji osób bezrobotnych w powiecie żuromińskim w 2017 r. – propozycja podziału środków Funduszu Pracy przyznanych przez MRPiPS w ramach algorytmu oraz propozycja wyboru form aktywizacji, i wydanie opinii w sprawie podziału środków Funduszu...

Nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w ramach RPO WM

    Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie ogłasza I nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w ramach projektu pod nazwą:     „ Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie żuromińskim (II)"...

Nabór wniosków o przyznanie bonu szkoleniowego w ramach PO WER na lata 2014 - 2020

Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie informuje, iż trwa nabór wniosków o przyznanie bonu szkoleniowego dla osób bezrobotnych do 30 roku życia  w ramach realizowanego w okresie od 01.01.2016r. do 31.12.2017r. projektu: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie żuromińskim (II)"...

Nabór osób bezrobotnych na szkolenia grupowe realizowane w ramach PO WER na lata 2014 - 2020

W związku z realizacją  w okresie od 01.01.2016r. do 31.12.2017r. projektu: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie żuromińskim (II)" który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza...

INFORMACJA – odbiór PIT-11 za 2016 rok

Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie informuje o możliwości osobistego odbioru deklaracji PIT-11 oraz rocznego zestawienia składek społecznych i zdrowotnych za 2016 r. z tytułu pobierania świadczeń pieniężnych. Dokumenty można odebrać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Żurominie przy ul. Lidzbarskiej 27A, za okazaniem...

Nabór wniosków o przyznanie bonu szkoleniowego

Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie ogłasza nabór wniosków o przyznanie bonu szkoleniowego w ramach środków Funduszu Pracy dla osób bezrobotnych do 30 roku życia którym zgodnie z art. 33 ust. 2c pkt 1 i 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia  i instytucjach rynku pracy (t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 645 ze zm.)...

Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie w ramach PO WER na lata 2014-2020 rozpoczyna I nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej

Projekt: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie żuromińskim (II)" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy , Działania 1.1 Wsparcie osób młodych...

Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie ogłasza I nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej

Wniosek o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej zostanie uwzględniony, w przypadku gdy bezrobotny spełni warunki określone w: - Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska...

Informacja o wypłacie świadczeń pieniężnych

Zmiana miejsca wypłat świadczeń pieniężnych.  Informuję, iż z dniem 01.01.2017 r. wypłata świadczeń pieniężnych w formie gotówkowej dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Żurominie oraz innych uprawnionych osób odbywać się będzie w Banku Spółdzielczym w Żurominie, Plac Wolności 3. ...

Ankieta badająca potrzeby szkoleniowe na rok 2017

Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie zwraca się z prośbą o wypełnienie krótkiej ankiety, badającej potrzeby szkoleniowe osób bezrobotnych i poszukujących pracy. Uzyskane informacje umożliwią poznanie  realnych potrzeb i oczekiwań osób bezrobotnych i poszukujących pracy dotyczących realizacji szkoleń, a także posłużą do...

Wyświetlanie 141 - 150 z 160 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Terminy wypłat

5,7%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu listopada 2018r.

Statystyki i analiza
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.481,20 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie

09-300 Żuromin, ul. Lidzbarska 27A

woj. mazowieckie

tel.: (23) 6573163, 6574106, 6574049

fax: (23) 6573163 wew. 34

 Godziny pracy: 7.30 - 15.30 
Godziny przyjmowania interesantów: 7.30 - 14.00

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę