Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie


Rynek pracy - pomoc dla Ukrainy

Załatwiaj sprawy przez internet

 • Nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osób bezrobotnych do 30 roku życia

  Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie ogłasza nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osób bezrobotnych do 30 roku życia Termin naboru wniosków: od dnia 23.01.2017 r. do wykorzystania środków finansowych zaplanowanych na realizację w/w zadania w ramach Funduszu Pracy. Wnioski o przyznanie bonu na...

 • Nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie w ramach PO WER na lata 2014-2020

  OGŁOSZENIE   Powiatowy Urząd Pracy w  Żurominie W związku z realizacją w okresie od 01.01.2016r. do 31.12.2017r. projektu:   „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie żuromińskim (II)"   współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,...

 • Nabór wniosków o organizację staży w ramach PO WER na lata 2014-2020

  Powiatowy Urząd Pracy w  Żurominie W związku z realizacją w okresie od 01.01.2016r. do 31.12.2017r. projektu: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie żuromińskim (II)"   współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza...

 • Nabór wniosków o organizowanie prac interwencyjnych w ramach RPO WM na lata 2014-2020

  W związku z realizacją  w okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2018r. projektu „Aktywizacja osób  w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie żuromińskim (II)"    współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego...

 • Nabór wniosków o organizację staży w ramach RPO WM na lata 2014-2020

    W związku z realizacją  w okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2018r. projektu „Aktywizacja osób  w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie żuromińskim (II)"    współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu...

 • Nabór wniosków o skierowanie na szkolenie indywidualne w ramach RPO WM

    W związku z realizacją  w okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2018r. projektu „Aktywizacja osób  w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie żuromińskim (II)" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego...

 • Harmonogram porad grupowych w I kwartale 2017

  HARMONOGRAM PORAD GRUPOWYCH W I  KWARTALE  2017 ROKU Termin Nazwa porady grupowej Termin przyjmowania zgłoszeń 24-25.01.2017 r. godz. 10.00-14.00 Rynek pracy. Warsztat edukacyjny Zmiana sposobu myślenia uczestników na temat rynku pracy. Odmitologizowanie rynku pracy:...

 • Nabór wniosków o organizację staży.

  Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie zaprasza Pracodawców zainteresowanych organizacją staży finansowanych ze środków Funduszu Pracy do składania wniosków o ich organizację . Przy rozpatrywaniu wniosków urząd weźmie pod uwagę: posiadane środki na finansowanie  organizację staży; spełnienie przez pracodawcę warunków...

 • Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Żurominie nr 1/2017

  Termin posiedzenia: 16 stycznia 2017 r.   Porządek obrad: Polityka aktywizacji osób bezrobotnych w powiecie żuromińskim w 2017 r. – propozycja podziału środków Funduszu Pracy przyznanych przez MRPiPS w ramach algorytmu oraz propozycja wyboru form aktywizacji, i wydanie opinii w sprawie podziału środków Funduszu...

 • Nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w ramach RPO WM

      Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie ogłasza I nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w ramach projektu pod nazwą:     „ Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie żuromińskim (II)"...

Wyświetlanie 611 - 620 z 638 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Wykaz osób obsługujących bezrobotnych

  Powiatowy Urząd Pracy w  Żurominie w okresie od 01.01. 2024r. do 31.12.2024r. realizuje:   Program Regionalny   „MAZOWSZE 2024-bezrobotne kobiety" ...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

  Powiatowy Urząd Pracy w  Żurominie w okresie od 01.01. 2024r. do 31.12.2024r. realizuje:   Program Regionalny   „MAZOWSZE 2024-bezrobotne kobiety" ...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

5,4%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan na koniec lutego 2024 r.

 

wykres statystyki

 • 1.491,90 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
 • 1.790,30 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
 • 746,00 zł Dodatek aktywizacyjny
 • do 45.242,16 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie

09-300 Żuromin, ul. Lidzbarska 27A

woj. mazowieckie

tel.: (23) 6573163, 6574106, 6574049

fax: (23) 6573163 wew. 34

 Godziny pracy: 7.30 - 15.30 
Godziny przyjmowania interesantów: 7.30 - 14.00

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę