Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie


Nagłówek

Aktualności

UWAGA - ODBIÓR PIT-11 ZA 2017 ROK

W okresie od 22.01.2018 r. do 23.02.2018 r. w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Żurominie przy ul. Lidzbarskiej 27A, pok. 6 (parter) istnieje możliwość osobistego odbioru deklaracji PIT-11 oraz rocznego zestawienia składek społecznych i zdrowotnych za 2017 r. z tytułu pobierania świadczeń pieniężnych. Dokumenty...

Ogłoszenie o naborze wniosków o organizowanie prac interwencyjnych dla osób bezrobotnych do 29 roku życia w ramach projektu PO WER

Powiatowy Urząd Pracy w  Żurominie w związku z realizacją w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2019r. projektu: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie żuromińskim (III)"   współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu...

Spotkanie informacyjne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Żurominie

Informacja o spotkaniu - 12 luty 2018 r. godzina 10.00

Ogłoszenie o I naborze Wniosków o przyznanie środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy

OGŁOSZENIE O  I NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA KSZTAŁCENIE USTAWICZNE PRACOWNIKÓW I PRACODAWCY   Zgodnie z Ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U.  z 2017 r. poz. 1065 ze zm.) oraz Rozporządzeniem...

Nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie

OGŁOSZENIE   Powiatowy Urząd Pracy w  Żurominie W związku z realizacją w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. projektu:   „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie żuromińskim (III)"   współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu...

Nabór wniosków o skierowanie na szkolenie indywidualne

Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie ogłasza nabór wniosków o  skierowanie na szkolenie indywidualne w ramach środków Funduszu Pracy dla uprawnionych osób bezrobotnych którym zgodnie z art. 33 ust. 2c pkt 1 i 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia  i instytucjach rynku pracy (t. j. Dz. U. z 2017r.,...

Nabór wniosków o przyznanie bonu szkoleniowego

Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie ogłasza nabór wniosków o przyznanie bonu szkoleniowego w ramach środków Funduszu Pracy dla osób bezrobotnych do 30 roku życia którym zgodnie z art. 33 ust. 2c pkt 1 i 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia  i instytucjach rynku pracy (t. j. Dz. U. z 2017r., poz. 1065...

Ogłoszenie o naborze wniosków o organizowanie prac interwencyjnych dla osób w wieku 30 lat i powyżej w ramach projektu RPO WM

Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie w związku z realizacją w okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2018r. projekt pod nazwą:   „Aktywizacja osób  w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie żuromińskim (II)"   współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego...

Ogłoszenie o naborze wniosków o zorganizowanie staży dla osób młodych do 29 roku życia w ramach projektu PO WER

Powiatowy Urząd Pracy w  Żurominie w związku z realizacją w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2019r. projektu: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie żuromińskim (III)"   współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu...

Wyświetlanie 1 - 10 z 103 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę