Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie


Nagłówek

Aktualności

Nabór wniosków o przyznanie środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy

OGŁOSZENIE O  I NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA KSZTAŁCENIE USTAWICZNE PRACOWNIKÓW I PRACODAWCY   Zgodnie z Ustawą z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U.  z 2016 r. poz. 645, ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra...

Warsztaty dla przedsiębiorczych

Warsztaty dla przedsiębiorczych Bezrobotni, nieaktywni zawodowo i inne osoby zainteresowane uruchomieniem działalności gospodarczej - mieszkańcy powiatu żuromińskiego mogą wziąć udział w bezpłatnych warsztatach zorganizowanych przez Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy – Lokalna Grupa Działania, Powiatowy Urząd...

Nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osób bezrobotnych do 30 roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie ogłasza nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osób bezrobotnych do 30 roku życia Termin naboru wniosków: od dnia 23.01.2017 r. do wykorzystania środków finansowych zaplanowanych na realizację w/w zadania w ramach Funduszu Pracy. Wnioski o przyznanie bonu na...

Nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie w ramach PO WER na lata 2014-2020

OGŁOSZENIE   Powiatowy Urząd Pracy w  Żurominie W związku z realizacją w okresie od 01.01.2016r. do 31.12.2017r. projektu:   „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie żuromińskim (II)"   współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,...

Nabór wniosków o organizację staży w ramach PO WER na lata 2014-2020

Powiatowy Urząd Pracy w  Żurominie W związku z realizacją w okresie od 01.01.2016r. do 31.12.2017r. projektu: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie żuromińskim (II)"   współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza...

Nabór wniosków o organizowanie prac interwencyjnych w ramach RPO WM na lata 2014-2020

W związku z realizacją  w okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2018r. projektu „Aktywizacja osób  w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie żuromińskim (II)"    współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego...

Nabór wniosków o organizację staży w ramach RPO WM na lata 2014-2020

  W związku z realizacją  w okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2018r. projektu „Aktywizacja osób  w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie żuromińskim (II)"    współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu...

Nabór wniosków o skierowanie na szkolenie indywidualne w ramach RPO WM

  W związku z realizacją  w okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2018r. projektu „Aktywizacja osób  w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie żuromińskim (II)" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego...

Harmonogram porad grupowych w I kwartale 2017

HARMONOGRAM PORAD GRUPOWYCH W I  KWARTALE  2017 ROKU Termin Nazwa porady grupowej Termin przyjmowania zgłoszeń 24-25.01.2017 r. godz. 10.00-14.00 Rynek pracy. Warsztat edukacyjny Zmiana sposobu myślenia uczestników na temat rynku pracy. Odmitologizowanie rynku pracy:...

Nabór wniosków o organizację staży.

Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie zaprasza Pracodawców zainteresowanych organizacją staży finansowanych ze środków Funduszu Pracy do składania wniosków o ich organizację . Przy rozpatrywaniu wniosków urząd weźmie pod uwagę: posiadane środki na finansowanie  organizację staży; spełnienie przez pracodawcę warunków...

Wyświetlanie 1 - 10 z 34 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę