Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie


Nagłówek

Aktualności

Nabór wniosków o organizację staży w ramach PO WER na lata 2014-2020

Powiatowy Urząd Pracy w  Żurominie W związku z realizacją w okresie od 01.01.2016r. do 31.12.2017r. projektu: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie żuromińskim (II)"   współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza...

Nabór wniosków o organizowanie prac interwencyjnych w ramach RPO WM na lata 2014-2020

W związku z realizacją  w okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2018r. projektu „Aktywizacja osób  w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie żuromińskim (II)"    współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego...

Nabór wniosków o organizację staży w ramach RPO WM na lata 2014-2020

  W związku z realizacją  w okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2018r. projektu „Aktywizacja osób  w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie żuromińskim (II)"    współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu...

Nabór wniosków o skierowanie na szkolenie indywidualne w ramach RPO WM

  W związku z realizacją  w okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2018r. projektu „Aktywizacja osób  w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie żuromińskim (II)" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego...

Harmonogram porad grupowych w I kwartale 2017

HARMONOGRAM PORAD GRUPOWYCH W I  KWARTALE  2017 ROKU Termin Nazwa porady grupowej Termin przyjmowania zgłoszeń 24-25.01.2017 r. godz. 10.00-14.00 Rynek pracy. Warsztat edukacyjny Zmiana sposobu myślenia uczestników na temat rynku pracy. Odmitologizowanie rynku pracy:...

Nabór wniosków o organizację staży.

Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie zaprasza Pracodawców zainteresowanych organizacją staży finansowanych ze środków Funduszu Pracy do składania wniosków o ich organizację . Przy rozpatrywaniu wniosków urząd weźmie pod uwagę: posiadane środki na finansowanie  organizację staży; spełnienie przez pracodawcę warunków...

Nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach RPO WM

  W związku z realizacją projektu skierowanego do osób bezrobotnych w wieku 30 lat i powyżej, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej VIII Rozwój rynku pracy,...

Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Żurominie nr 1/2017

Termin posiedzenia: 16 stycznia 2017 r.   Porządek obrad: Polityka aktywizacji osób bezrobotnych w powiecie żuromińskim w 2017 r. – propozycja podziału środków Funduszu Pracy przyznanych przez MRPiPS w ramach algorytmu oraz propozycja wyboru form aktywizacji, i wydanie opinii w sprawie podziału środków Funduszu...

Nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w ramach RPO WM

    Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie ogłasza I nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w ramach projektu pod nazwą:     „ Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie żuromińskim (II)"   który jest...

Nabór wniosków o przyznanie bonu szkoleniowego w ramach PO WER na lata 2014 - 2020

Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie informuje, iż trwa nabór wniosków o przyznanie bonu szkoleniowego dla osób bezrobotnych do 30 roku życia  w ramach realizowanego w okresie od 01.01.2016r. do 31.12.2017r. projektu: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie żuromińskim (II)"...

Wyświetlanie 1 - 10 z 30 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę