Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie


Nagłówek

Aktualności

RAZEM NIE DAMY SIĘ WYKLUCZYĆ - projekt LGD w Ciechanowie

RAZEM NIE DAMY SIĘ WYKLUCZYĆ    Program realizowany w ramach Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.1 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i  przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa...

Nabór osób bezrobotnych na szkolenie grupowe realizowane w ramach Programu Regionalnego "Mazowsze 2018-REZERWA"

Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie   w związku z realizacją w okresie od 28 marca 2018r. do 31 grudnia 2018r.     Programu Regionalnego „MAZOWSZE 2018 - REZERWA"   prowadzi nabór osób bezrobotnych na szkolenie  grupowe w zakresie:   Pomoc kuchenna - dla 10 osób...

Informujemy o trwającym naborze wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych do 29 roku życia w ramach projektu PO WER

  Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie w związku z realizacją w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2019r. projektu: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie żuromińskim (III)"  współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu...

Informujemy o trwającym naborze wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych w wieku 30 lat i powyżej w ramach projektu RPO WM

Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie w związku z realizacją w okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2018r. projektu "Aktywizacja osób w wkieu 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie żuromińskim (II)" skierowanego do osób bezrobotnych w wieku 30 lat i powyżej, współfinansowanego przez Unię Europejską ze...

Informujemy o trwającym naborze wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osób bezrobotnych do 29 roku życia w ramach projektu PO WER

    Powiatowy Urząd Pracy w  Żurominie w związku z realizacją w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2019r. projektu:   „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie żuromińskim (III)"   współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu...

Informujemy o trwającym naborze wniosków na organizację miejsc staży dla osób bezrobotnych w wieku 30 lat i powyżej w ramach projektu RPO WM

Powiatowy Urząd Pracy w  Żurominie w związku z realizacją w okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2018r. projekt pod nazwą:   „Aktywizacja osób  w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie żuromińskim (II)" skierowanego do osób bezrobotnych w wieku 30 lat i powyżej"   ...

Informujemy o trwającym naborze wniosków na organizację miejsc staży dla osób bezrobotnych do 29 roku życia w ramach projektu PO WER

Powiatowy Urząd Pracy w  Żurominie W związku z realizacją w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2019r. projektu: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie żuromińskim (III)"   współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu...

Nabór wniosków o przyznanie bonu szkoleniowego w ramach Programu Regionalnego "Mazowsze 2018-REZERWA"

Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie   w związku z realizacją w okresie od 28 marca 2018r. do 31 grudnia 2018r.      Programu Regionalnego „MAZOWSZE 2018 - REZERWA"   prowadzi nabór wniosków o przyznanie bonu szkoleniowego w ramach w/w programu       Do...

Nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie w ramach Programu Regionalnego "Mazowsze 2018-REZERWA"

Powiatowym Urząd Pracy w Żurominie   w związku z realizacją w okresie od 28 marca 2018r. do 31 grudnia 2018r.      Programu Regionalnego „MAZOWSZE 2018 - REZERWA"   prowadzi nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie w ramach w/w programu       Do...

Ogłoszenie o II naborze Wniosków o przyznanie środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy

OGŁOSZENIE O  II NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA KSZTAŁCENIE USTAWICZNE PRACOWNIKÓW I PRACODAWCY   Zgodnie z Ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U.  z 2017 r. poz. 1065 ze zm.) oraz Rozporządzeniem...

Wyświetlanie 1 - 10 z 135 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę