Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie


Nagłówek

Aktualności

II Nabór wniosków o przyznanie środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy

OGŁOSZENIE O  II NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA KSZTAŁCENIE USTAWICZNE PRACOWNIKÓW I PRACODAWCY   Zgodnie z Ustawą z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U.  z 2016 r. poz. 645, ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Pracy i...

Trwa nabór osób bezrobotnych na szkolenia grupowe realizowane w ramach PO WER na lata 2014 - 2020

W związku z realizacją  w okresie od 01.01.2016r. do 31.12.2017r. projektu: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie żuromińskim (II)" który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza...

Trwa nabór wniosków o przyzanie środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach PO WER

  OGŁOSZENIE Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie   W związku z realizacją w okresie od 01.01.2016r. do 31.12.2017r. projektu: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie żuromińskim (II)" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu...

Trwa nabór wniosków o przyzanie środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach RPO WM

OGŁOSZENIE   W związku z realizacją projektu skierowanego do osób bezrobotnych w wieku 30 lat i powyżej, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej VIII...

Trwa nabór wniosków o organizację staży w ramach RPO WM na lata 2014-2020

  W związku z realizacją  w okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2018r. projektu „Aktywizacja osób  w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie żuromińskim (II)"  współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu...

Trwa nabór wniosków o organizację staży w ramach PO WER na lata 2014-2020

  Powiatowy Urząd Pracy w  Żurominie W związku z realizacją w okresie od 01.01.2016r. do 31.12.2017r. projektu: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie żuromińskim (II)"   współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego...

Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Żurominie nr 3/2017

Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Żurominie nr 3/2017   Termin posiedzenia: 15 maja 2017 r.   Porządek obrad: Propozycja zmiany w planie wydatków Funduszu Pracy na programy promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w powiecie przyznanych na 2017 r. przez Ministra...

Zakończenie naboru wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie

Powiatowy Urząd Pracy w  Żurominie  informuje, iż nabór wniosków o przyznani e bonu na zasiedlenie dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia został zakończony.

Zakończenie naboru wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie w ramach POWER

Powiatowy Urząd Pracy w  Żurominie informuje, iż zakończony został nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia realizowany w ramach projektu: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie żuromińskim (II)" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach...

Ogłoszenie o zakończeniu naboru wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w ramach środków Funduszu Pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie informuje, iż został zakończony II nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w ramach środków Funduszu Pracy na utworzenie jednego stanowiska pracy. ...

Wyświetlanie 1 - 10 z 53 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę