Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie


Nagłówek

Aktualności

Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie ogłasza nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie

Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie ogłasza nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osób bezrobotnych do 30 roku życia   Termin naboru wniosków: od 24.07.2017 r. do 28.07.2017 r. Wnioski o przyznanie bonu na zasiedlenie można pobrać :  - w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Żurominie...

Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie ogłasza nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie w ramach PO WER

OGŁOSZENIE   Powiatowy Urząd Pracy w  Żurominie W związku z realizacją w okresie od 01.01.2016r. do 31.12.2017r. projektu:   „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie żuromińskim (II)"   współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu...

Wznowienie naboru wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie informuje, iż : wznawia nabory wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach Funduszu Pracy, POWER II oraz RPO WM ogłoszone w dniu 30.06.2017 r.   Jednocześnie informujemy, iż w związku z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki...

Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie ogłasza nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie

   Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie ogłasza nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osób bezrobotnych do 30 roku życia Termin naboru wniosków: od 10.07.2017 r. do 21.07.2017 r. Wnioski o przyznanie bonu na zasiedlenie można pobrać :  - w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w...

Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie ogłasza nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie w ramach PO WER

Powiatowy Urząd Pracy w  Żurominie W związku z realizacją w okresie od 01.01.2016r. do 31.12.2017r. projektu:   „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie żuromińskim (II)"   współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu...

Informacja w sprawie naboru wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie informuje, że do odwołania wstrzymuje przyjmowanie wniosków w sprawie przyznania środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Żurominie nr 4/2017

Termin posiedzenia: 4 lipca 2017 r.   Porządek obrad: Propozycja zmiany w planie wydatków Funduszu Pracy na programy promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w powiecie przyznanych na 2017 r. przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Rola instrumentów rynku pracy...

Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie rozpoczyna w ramach projektu RPO WM - III nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej

  W związku z realizacją projektu skierowanego do osób bezrobotnych w wieku 30 lat i powyżej, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznegow ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej VIII Rozwój rynku pracy,...

Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie rozpoczyna w ramach projektu PO WER - III nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej

W związku z realizacją w okresie od 01.01.2016r. do 31.12.2017r. projektu: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie żuromińskim (II)"  współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Osi Priorytetowej I ...

Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie ogłasza III nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Wniosek o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej zostanie uwzględniony, w przypadku gdy bezrobotny spełni warunki określone w: - Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska...

Wyświetlanie 1 - 10 z 64 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę