Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie


Rynek pracy

  • 1.304,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.565,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 652,10 zł Dodatek aktywizacyjny
  • do 40.400,94 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Artykuły prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

5,5%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan na koniec lutego 2023 r.

 

wykres statystyki

Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.

Powiatowy Urząd Pracy w  Żurominie w związku z realizacją w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2022r. projektu:   „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy ...

Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie prowadzi w 2022 roku nabór wniosków w ramach współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektów: ...

Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie prowadzi w 2022 roku nabór wniosków w ramach współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektów: ...

Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie w związku z realizacją w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2022r. projektu pod nazwą: „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę