Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie


Rynek pracy

  • 1.491,90 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.790,30 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 746,00 zł Dodatek aktywizacyjny
  • do 43.169,70 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Artykuły prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

5,0%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan na koniec października 2023 r.

 

wykres statystyki

Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.

PUNKT KOMPLEKSOWEGO DORADZTWA DLA MŁODZIEŻY Z POWIATU ŻUROMIŃSKIEGO   zapraszamy osoby bezrobotne i poszukujące pracy w wieku 18-29 lat, zarejestrowane w...

  PUNKT KOMPLEKSOWEGO DORADZTWA DLA MŁODZIEŻY Z POWIATU ŻUROMIŃSKIEGO   Zapraszamy osoby bezrobotne  w wieku 18-29 lat do uczestnictwa w grupowych warsztatach ...

  OGŁOSZENIE Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie prowadzi nabór wniosków o organizowanie staży adaptacyjnych i zatrudnienia wspieranego w ramach projektu...

PUNKT KOMPLEKSOWEGO DORADZTWA DLA MŁODZIEŻY Z POWIATU ŻUROMIŃSKIEGO   Zapraszamy Pracodawców do organizacji w ramach projektu dla osób bezrobotnych w nim...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę