Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie


Rynek pracy

  • 1.240,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.489,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 620,40 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 35.970,54 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Artykuły prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

5,4%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu marca 2022 r.

Stopa bezrobocia

Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.

Powiatowy Urząd Pracy w  Żurominie w związku z realizacją w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2022r. projektu:   „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy...

Powiatowy Urząd Pracy w  Żurominie w związku z realizacją w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2022r. projektu:   „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy...

Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie w związku z realizacją w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2022r. projektu pod nazwą: „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej...

Powiatowy Urząd Pracy w  Żurominie w związku z realizacją w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2022r. projektu pod nazwą : „Aktywizacja osób młodych pozostających bez...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę