Aktualność - Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie


Ogłoszenie o naborze wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w ramach projektu EFS Plus pn. "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie żuromińskim (I)"

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę