Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie


Rynek pracy

  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 29.182,44 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Akty prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

6,1%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu stycznia 2019r.

Wykres. Liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia
Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.

OGŁOSZENIE     Powiatowy Urząd Pracy w  Żurominie w okresie od 01.02.2019r. do 31.12.2019r. realizuje program specjalny pod nazwą: „KIERUNEK – AKTYWNOŚĆ"   Celem programu specjalnego jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do podjęcia i utrzymania zatrudnienia...

OGŁOSZENIE     Powiatowy Urząd Pracy w  Żurominie w okresie od 02.01.2019r. do 31.12.2019r. realizuje:   Program Regionalny „MAZOWSZE 2019"     Celem programu regionalnego jest aktywizacja zawodowa osób długotrwale bezrobotnych.   Grupa docelowa: osoby...

  Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie w okresie od 28.03.2018r. do 31.12.2018r.  realizuje    Program Regionalny „MAZOWSZE 2018-REZERWA"   Celem Programu Regionalnego jest  aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Żurominie -...

  OGŁOSZENIE  W Powiatowym Urzędzie Pracy w Żurominie  w okresie od 28 marca 2018r. do 31 grudnia 2018r. realizowany jest:  Program Regionalny „MAZOWSZE 2018 - REZERWA". Celem głównym programu jest  aktywizacja zawodowa  osób bezrobotnych zamieszkujących na wsi. ...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę