Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie


Rynek pracy

  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.737,04 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Akty prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

5,9%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu czerwca 2018r.

Statystyki i analiza
Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.

  OGŁOSZENIE  W Powiatowym Urzędzie Pracy w Żurominie  w okresie od 28 marca 2018r. do 31 grudnia 2018r. realizowany jest:  Program Regionalny „MAZOWSZE 2018 - REZERWA". Celem głównym programu jest  aktywizacja zawodowa  osób bezrobotnych zamieszkujących na wsi. ...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę