Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie


Opłaty dotyczące wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca oraz oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.

W przypadku ubiegania się o zezwolenie na pracę sezonową, o przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową, o wpisanie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń, przed złożeniem wniosku  należy dokonać wpłaty w kwocie 30zł (rozporządzenie ws. wysokości opłat) (Dz. U z 2017r. poz....

Życzenia

 

Nowe zasady zatrudniania cudzoziemców, zmiany od 01 stycznia 2018roku!!!

Od dnia 01.01.2018 roku ulegają zmianie przepisy dotyczące zatrudnienia cudzoziemców w Polsce (Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, tekst jednolity: Dz.U. z 2017r., poz. 1065 ze zmianami.  Ustawa z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach, tekst jednolity: Dz.U. z 2017r., poz....

Informacja dotycząca cudzoziemców

W związku ze zmianą przepisów od 01.01.2018r. dotyczących zatrudnienia cudzoziemców informujemy, że do 28.12.2017 r. do godz. 15:30 istnieje możliwość zarejestrowania oświadczenia na dotychczasowych zasadach, z zamiarem powierzenia pracy w roku 2018 (nie dłużej jednak niż do 31.12.2018 r.) ...

ANKIETA BADAJĄCA POTRZEBY SZKOLENIOWE NA ROK 2018

Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie zwraca się z prośbą o wypełnienie krótkiej ankiety, badającej potrzeby szkoleniowe osób bezrobotnych i poszukujących pracy.   Uzyskane informacje umożliwią poznanie Państwa realnych potrzeb i oczekiwań dotyczących realizacji szkoleń, a także posłużą do opracowania wykazu potrzeb...

Zakończenie naboru wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie

Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie informuje, iż został zakończony nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia.

Europejskie Dni Pracodawców - Żuromin 2017 - podsumowanie

   Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie w dniach 15 - 16 listopada zorganizował Europejskie Dni Pracodawców Powiatu Żuromińskiego 2017 . Celem Europejskich Dni Pracodawców Powiatu Żuromińskiego 2017 było wspieranie współpracy między pracodawcami i publicznymi służbami zatrudnienia poprzez m.in. podniesienie...

e-Składka - proste płatności do ZUS

Od 1 stycznia 2018 r. zmienią się zasady rozliczeń z ZUS. Przedsiębiorcy do końca roku dostaną jeden indywidualny numer rachunku składkowego. Nie będą już aktywne dotychczasowe numery rachunków, na które przedsiębiorcy opłacali składki. Więcej informacji na www.zus.pl/eskladka oraz telefonicznie 22 560 16 00.   ...

Nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osób do 30 roku życia w ramach projektu PO WER

OGŁOSZENIE   Powiatowy Urząd Pracy w  Żurominie w związku z realizacją w okresie od 01.01.2016r. do 31.12.2017r. projektu:   „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie żuromińskim (II)"   współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,...

Europejskie Dni Pracodawców 2017

Europejskie Dni Pracodawców 2017 15 - 16 listopada Dni Pracodawców Powiatu Żuromińskiego 2017 Europejskie Dni Pracodawcy to przedsięwzięcie zainicjowane przez Sieć Europejskich Publicznych Służb Zatrudnienia na rzecz wspierania współpracy pomiędzy pracodawcami i publicznymi służbami zatrudnienia we wszystkich krajach...

Wyświetlanie 1 - 10 z 92 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Terminy wypłat

6,5%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu listopada 2017r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 25.533,50 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie

09-300 Żuromin, ul. Lidzbarska 27A

woj. mazowieckie

tel.: (23) 6573163, 6574106, 6574049

fax: (23) 6573163 wew. 34

 Godziny pracy: 7.30 - 15.30 
Godziny przyjmowania interesantów: 7.30 - 14.00

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę