Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie


TARGI PRACY I EDUKACJI - ŻUROMIN 2019

XVII Targi Pracy i Edukacji - Żuromin 2019

XVII Targi Pracy i Edukacji - Żuromin 2019 Załączniki kwestionariusz...

Ogłoszenie o naborze psychologa dla uczestników programu specjalnego Nr OA.118.1.2019.EM

  Żuromin, 28.01.2019 r.       Informacja o przedłużeniu terminu składania ofert w konkursie dotyczącym      Ogłoszenia o naborze psychologa dla uczestników programu specjalnego pn. „Kierunek – Aktywność"   Ogłoszenie o nr OA.118.1.2019.EM     ...

Bezpieczny Wyjazd - Bezpieczny Powrót

BEZPIECZNY WYJAZD - BEZPIECZNY POWRÓT   Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie informuje, że Asystent EURES z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie Filia w Ciechanowie prowadzi spotkania „Bezpieczny Wyjazd - Bezpieczny Powrót" na temat oferty usług sieci EURES i pracy za granicą. Oferta skierowana jest do osób...

Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie w ramach projektu PO WER 2014-2020

Powiatowy Urząd Pracy w  Żurominie w związku z realizacją w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2019r. projektu:   „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie żuromińskim (III)"   współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu...

Ogłoszenie o naborze wniosków o organizowanie prac interwencyjnych dla osób w wieku do 29 roku życia w ramach projektu PO WER 2014-2020

Powiatowy Urząd Pracy w  Żurominie w związku z realizacją w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2019r. projektu: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie żuromińskim (III)"   współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,...

Ogłoszenie o naborze wniosków o zorganizowanie staży dla osób młodych do 29 roku życia w ramach projektu PO WER 2014-2020

Powiatowy Urząd Pracy w  Żurominie w związku z realizacją w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2019r. projektu: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie żuromińskim (III)"   współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu...

Ogłoszenie o naborze wniosków o zorganizowanie staży dla osób w wieku 30 lat i powyżej w ramach projektu RPO WM 2014-2020

Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie w związku z realizacją w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2020r. projektu pod nazwą:   „Aktywizacja osób  w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie żuromińskim (III)"   współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków...

Nabór wniosków o skierowanie na szkolenie indywidualne

Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie ogłasza nabór wniosków o skierowanie na szkolenie indywidualne w ramach środków Funduszu Pracy dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy  w Żurominie, którym zgodnie z art. 33 ust. 2c pkt 1 i 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia  i...

Nabór wniosków o przyznanie bonu szkoleniowego

Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie ogłasza nabór wniosków o przyznanie bonu szkoleniowego w ramach środków Funduszu Pracy dla osób bezrobotnych do 30 roku życia, którym zgodnie z art. 33 ust. 2c pkt 1 i 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia  i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018r., poz. 1265 i...

Nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy

    Zgodnie z Ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U.  z 2018 r. poz. 1265 i 1149 ze zmianami) oraz Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 14 maja 2014 r. w sprawie przyznawania środków z KFS (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 117)...

Zakończenie naboru wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach RPO WM

Powiatowy Urząd Pracy w  Żurominie informuje, iż nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie żuromińskim (II)" , współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu...

Wyświetlanie 21 - 30 z 182 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Terminy wypłat

6,1%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu stycznia 2019r.

Wykres. Liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 29.182,44 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie

09-300 Żuromin, ul. Lidzbarska 27A

woj. mazowieckie

tel.: (23) 6573163, 6574106, 6574049

fax: (23) 6573163 wew. 34

 Godziny pracy: 7.30 - 15.30 
Godziny przyjmowania interesantów: 7.30 - 14.00

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę