Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie


Informujemy o trwającym naborze wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych do 29 roku życia w ramach projektu PO WER

  Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie w związku z realizacją w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2019r. projektu: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie żuromińskim (III)"  współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu...

Informujemy o trwającym naborze wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych w wieku 30 lat i powyżej w ramach projektu RPO WM

Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie w związku z realizacją w okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2018r. projektu "Aktywizacja osób w wkieu 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie żuromińskim (II)" skierowanego do osób bezrobotnych w wieku 30 lat i powyżej, współfinansowanego przez Unię Europejską ze...

Informujemy o trwającym naborze wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osób bezrobotnych do 29 roku życia w ramach projektu PO WER

    Powiatowy Urząd Pracy w  Żurominie w związku z realizacją w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2019r. projektu:   „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie żuromińskim (III)"   współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu...

Informujemy o trwającym naborze wniosków na organizację miejsc staży dla osób bezrobotnych w wieku 30 lat i powyżej w ramach projektu RPO WM

Powiatowy Urząd Pracy w  Żurominie w związku z realizacją w okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2018r. projekt pod nazwą:   „Aktywizacja osób  w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie żuromińskim (II)" skierowanego do osób bezrobotnych w wieku 30 lat i powyżej"   ...

Informujemy o trwającym naborze wniosków na organizację miejsc staży dla osób bezrobotnych do 29 roku życia w ramach projektu PO WER

Powiatowy Urząd Pracy w  Żurominie W związku z realizacją w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2019r. projektu: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie żuromińskim (III)"   współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu...

Nabór wniosków o przyznanie bonu szkoleniowego w ramach Programu Regionalnego "Mazowsze 2018-REZERWA"

Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie   w związku z realizacją w okresie od 28 marca 2018r. do 31 grudnia 2018r.      Programu Regionalnego „MAZOWSZE 2018 - REZERWA"   prowadzi nabór wniosków o przyznanie bonu szkoleniowego w ramach w/w programu       Do...

Nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie w ramach Programu Regionalnego "Mazowsze 2018-REZERWA"

Powiatowym Urząd Pracy w Żurominie   w związku z realizacją w okresie od 28 marca 2018r. do 31 grudnia 2018r.      Programu Regionalnego „MAZOWSZE 2018 - REZERWA"   prowadzi nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie w ramach w/w programu       Do...

Ogłoszenie o II naborze Wniosków o przyznanie środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy

OGŁOSZENIE O  II NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA KSZTAŁCENIE USTAWICZNE PRACOWNIKÓW I PRACODAWCY   Zgodnie z Ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U.  z 2017 r. poz. 1065 ze zm.) oraz Rozporządzeniem...

INFORMACJA 2 - dotyczy naboru do zawodowej służby wojskowej w JW.4071 Żagań

INFORMACJA 2 – dotyczy naboru do zawodowej służby wojskowej w JW.4071 Żagań

Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych

  Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych   W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie...

Wyświetlanie 21 - 30 z 155 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Terminy wypłat

5,7%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu pażdziernika 2018r.

Statystyki i analiza
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.481,20 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie

09-300 Żuromin, ul. Lidzbarska 27A

woj. mazowieckie

tel.: (23) 6573163, 6574106, 6574049

fax: (23) 6573163 wew. 34

 Godziny pracy: 7.30 - 15.30 
Godziny przyjmowania interesantów: 7.30 - 14.00

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę