Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie


Nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w ramach RPO WM

Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie w związku z realizacją w okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2018r. projektu pod nazwą: „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie żuromińskim (II)" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach...

Nabór wniosków na bon na zasiedlenie

OGŁOSZENIE   Powiatowy Urząd Pracy w  Żurominie W związku z realizacją w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2019r. projektu:   „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie żuromińskim (III)"   współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu...

Nabór wniosków o zorganizowanie miejsc staży, prac interwencyjnych, robót publicznuch w ramach Programu Regionalnego "Mazowsze 2018-REZERWA"

Powiatowym Urząd Pracy w Żurominie  w związku z realizacją w okresie od 28 marca 2018r. do 31 grudnia 2018r.    Programu Regionalnego „MAZOWSZE 2018 - REZERWA".   prowadzi nabór wniosków o zorganizowanie miejsc staży, prac interwencyjnych, robót publicznych w ramach w/w programu ...

Nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach Programu Regionalnego "Mazowsze 2018-REZERWA"

Powiatowym Urząd Pracy w Żurominie  w związku z realizacją w okresie od 28 marca 2018r. do 31 grudnia 2018r.      Programu Regionalnego „MAZOWSZE 2018 - REZERWA".   prowadzi nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach w/w programu ...

Nabór wniosków na bon na zasiedlenie

OGŁOSZENIE   Powiatowy Urząd Pracy w  Żurominie W związku z realizacją w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2019r. projektu:   „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie żuromińskim (III)"   współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu...

PODZIĘKOWANIA ZA UDZIAŁ W XVI TARGACH PRACY I EDUKACJI

PODZIĘKOWANIA ZA UDZIAŁ W  XVI TARGACH PRACY I EDUKACJI Szanowni Państwo Pragniemy podziękować za aktywny udział w XVI Targach Pracy i Edukacji, które odbyły się 12 kwietnia 2018 roku w Hali Sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym w Żurominie. Organizatorami Targów byli Starostwo Powiatowe oraz Powiatowy Urząd...

Program Regionalny "Mazowsze 2018-Rezerwa"

  OGŁOSZENIE  W Powiatowym Urzędzie Pracy w Żurominie  w okresie od 28 marca 2018r. do 31 grudnia 2018r. realizowany jest:  Program Regionalny „MAZOWSZE 2018 - REZERWA". Celem głównym programu jest  aktywizacja zawodowa  osób bezrobotnych zamieszkujących na wsi. ...

Zakończenie naboru wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w ramach środków Funduszu Pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie informuje, iż został zakończony I nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w ramach środków Funduszu Pracy na utworzenie 8 stanowisk pracy.

Nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w ramach środków Funduszu Pracy

OGŁOSZENIE   Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie ogłasza I nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w ramach środków Funduszu Pracy na utworzenie 8 stanowisk pracy.   Wniosek o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy zostanie uwzględniony,...

Nabór wniosków na organizację staży z Funduszu Pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie zaprasza Pracodawców zainteresowanych organizacją staży finansowanych ze środków Funduszu Pracy do składania wniosków o ich organizację . Przy rozpatrywaniu wniosków urząd weźmie pod uwagę: posiadane środki na finansowanie  organizację staży; spełnienie przez pracodawcę warunków...

Wyświetlanie 21 - 30 z 144 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Terminy wypłat

5,8%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu sierpnia 2018r.

Statystyki i analiza
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.126,48 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie

09-300 Żuromin, ul. Lidzbarska 27A

woj. mazowieckie

tel.: (23) 6573163, 6574106, 6574049

fax: (23) 6573163 wew. 34

 Godziny pracy: 7.30 - 15.30 
Godziny przyjmowania interesantów: 7.30 - 14.00

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę